Stationens Förskola

Ring oss för mer info!

040 - 645 31 28

 

 

 

Söker du förskola i Svedala

 

Vi är en utomkommunalförskola som drivs som ett personalkooperativ. Personalen driver förskolan helt själv, allt från städning, matlagning, ekonomi till den pedagogiska verksamheten.
Vi har tillgång till kommunens resursenhet i form av bl.a skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, hörsellärare, kurator, psykolog och talpedagog.
Välkomna!
Stationens Förskola


 

Stationens Förskola
 

Stationens Förskola
 

Stationens Förskola


 

 

Barnen är vår framtid! Vi tror att våra barn behöver en stabil och trygg grund och en nyfikenhet att vilja lära nytt. För oss innebär det kravet på flexibilitet och förändringsbenägehet för att möta barns olika behov, nya krav från omgivningen samt nya kunskaper om samhälle, barns lärande och utveckling.

 


 

 

   

 

Barngruppen består i snitt av 20 barn i åldrarna 1-6 år.
Barnen är indelade i tre grupper:
- Lilla gruppen, barn i åldrarna 1-3 år
- Mellangruppen, barn i åldrarna 3-4 år
- Stora gruppen, barn i åldrarna 4-6 år


   

 

 

 

Pedagogerna utgår från barnet och barnets behov och anpassar verksamheten därefter.
Pedagogen ska finnas till hands för att hjälpa och stödja barnet att få en bra social kompetens.


 

Kontakt

Stationens Förskola


Bökebergsvägen 120
233 94 SVEDALA