Vi ser alla barns lärande & utveckling

Vår personal som finns på Stationens FörskolaHos vår förskola är vårt team av dedikerade och erfarna pedagoger utbildade för att skapa en trygg

och stimulerande miljö för alla barn.

Vi strävar efter att främja varje barns individuella utveckling och välbefinnande genom lekfullt lärande och kreativt utforskande.


Kontakta oss gärna för att lära dig mer om hur vi kan stödja ditt barns unika behov och intressen.Kontakta oss >>

Vårt team

Eva-Lott Lindo - Verksamhetsansvarig / huvudman

Katarina Persson - Rektor / Förskollärare

Sanna Persson - Förskollärare

Malin Petersson - Barnskötare

Valve Lindo - Barnskötare

Christine Lundgren - Barnskötare

Lisa Westerblad - Barnskötare

Anette Haraldsson - Barnskötare / vikarie

Smilla Strömberg - Studerande förskollärare / vikarie

Tilda Rehov - Vikarie


Förskolans styrdokument

• Läroplan förskolan Lpfö 18

• Allmäna råd, skolverket

• Skollagen

• Barnkonvensationen 

Den pedagogiska miljön i vår verksamhet


Vi ger barnet tillgång till en stimulerande miljö som är möjlig att förändra och som lockar till lek och fantasifyllt skapande.


Våra lokaler är utformade så att de möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet. Vi ger barnet tillgång till rätt material anpassat för barnets nivå, material som kan användas i fantasifull lek och i barnets utforskande av omvärlden.

Närheten till skog och mark ser vi som en stor tillgång. Här ges barnen tillgång till stora fria platser att leka på, spännande möjligheter och utmaningar. Här får barnen förståelse för och kunskap om naturen och livet där.

Vi ger barnet tillgång till kamratkontakter och lärande genom lek tillsammans med andra barn men också vuxna

som är medvetna goda förebilder.

Vår förskola låter barnen få ta del av traditionell barnkultur när vi sjunger välkända barnsånger, leker nya

och gamla ring- och sånglekar och läser ramsor tillsammans.